عشق !

عشق! کلام عاشقانه نیست نگاه عاشقانه است. نگاهی که لرزیدن دلی را هشیاری و دانایی باشد نه خاموشی و فراموشی.   جواد کاظمی.
/ 0 نظر / 57 بازدید